...บริการดี มีคุณภาพ ตรงเวลา ราคาถูก....
 
W-Series
 - Entire aluminium alloy finished เป็นอะลูมิเนียมที่สมบูรณ์ทั้งท่อน
 - Plated coating at surface (no fallen colour) แพ่รน (เคลือบสีผิว) สีไม่ตก
 - Screwed leather top with resilient rubber หัวหุ้มด้วยหนังและยืดหยุ่นได้
 - Economical & suitable for novice ประหยัด และ เหมาะสำหรับมือใหม่ฝึกเล่น
 - Straight-line feature on striking ลักษณะเส้นตรงที่เด่น
 
X-Series
 - Entire aluminium alloy finished เป็นอะลูมิเนียมที่สมบูรณ์ทั้งท่อน
 - Polyurethane (PU) coating at surface สีผิว
 - Screwed leather top with resilient rubber หัวหุ้มด้วยหนังและยืดหยุ่นได้
 - Economical & suitable for novice ประหยัด และ เหมาะสำหรับมือใหม่ฝึกเล่น
 - Straight-line feature on striking ลักษณะเส้นตรงที่เด่น
 
Y-Series
 - Entire aluminium alloy finished เป็นอะลูมิเนียมที่สมบูรณ์ทั้งท่อน
 - Plated coating at surface (no fallen colour) แพ่รน (เคลือบสีผิว) สีไม่ตก
 - Screwed leather top หัวหุ้มด้วยหนัง้
 - Economical & suitable for novice ประหยัด และ เหมาะสำหรับมือใหม่ฝึกเล่น
 - Straight-line feature on striking ลักษณะเส้นตรงที่เด่น
 
Z-Series
 - Entire aluminium alloy finished เป็นอะลูมิเนียมที่สมบูรณ์ทั้งท่อน
 - Polyurethane (PU) coating at surface สีผิว
 - Screwed leather top หัวหุ้มด้วยหนัง
 - Economical & suitable for novice ประหยัด และ เหมาะสำหรับมือใหม่ฝึกเล่น
 - Straight-line feature on striking ลักษณะเส้นตรงที่เด่น